İSG Uzmanı

İSG Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı Hizmetlerimiz

Bir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları ;
►İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
►İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
►İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
►Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
►Eğitim Planı hazırlamak
►İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
►Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
►Risk Değerlendirmesi yapmak
►Acil Durum Planı hazırlamak
►Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
►İç Yönetmelik hazırlamak
►İş İzni Prosedürü hazırlamak
►Çalışma talimatları hazırlamak
►İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
►Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
►Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
►Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
►Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
►Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
►Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
►Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
►Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
►Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
►Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
►Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
►Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
►Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.

Hopar İş Sağlığı ve Güvenliği © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018