Sağlık Personeli

Sağlık Personeli
Sağlık Personeli Görev Tanımı

►Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
►Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
► İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
►Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
► Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
► İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
►Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
► İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
►İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
►İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Hopar İş Sağlığı ve Güvenliği © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018