Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Hesap verebilirlik: Kaynaklarını etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanır.
Güvenilirlik: İnsan onuruna, özel hayata ve mahremiyete önem verir.
İşbirliğine açıklık: İç paydaşlarının (çalışanlar) ve dış paydaşlarının (tedarikçiler, stratejik ve temel ortaklar) görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet modelleri geliştirir ve sunar.
Müşteri odaklılık: Müşteriler için değer yaratma, Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder.
Yenilikçi ve gelişime açıklık: Yeni bilgilere açıktır; en iyi çözümlerle hareket etmek için İnovatif yaklaşımlarla mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesini hedefler.
Kurumsallaşmaya İnanmışlık: Sürekli gelişen dünyamızda var olmamıza katkı sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturmanın, uygulamanın ve sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.
Verilerle Konuşmak: Üst Yönetimimiz ve çalışanları her türlü kararlarında her türlü bilgiyi kullanırlar ve gerçekleri veri analizlerinden elde edilen bilgiler yoluyla ifade etmeyi önemserler. En etkin kararların kanıta/verilere dayalı olduğunun bilincindedirler.
Tarafsızlık: Tüm bireylere eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler.

Hopar İş Sağlığı ve Güvenliği © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018